> LOO PLAN 30 jaar

2017 is een bijzonder jaar: Loo Plan bestaat 30 jaar!

 


In 1987 is Loo Plan gestart als een driemansbedrijf. Marko Sinke kwam in 1989 de vennootschap versterken en sinds 2000 is hij de enige aandeelhouder.

In de jaren negentig vond er een verschuiving in de werkzaamheden plaats; van veel bosbeheer(plannen) naar bermbeheer en natuur in de stad. En ook ecologisch advies; de Flora- en faunawet kwam in opmars. Nog steeds zijn we werkzaam in het brede veld van bos, natuur en landschap, zowel in de stad, als in het bos, als in het buitengebied.

Vanwege parkeerproblemen werd eind 2006 de vertrouwde locatie in het centrum van Arnhem verlaten en werd verhuisd naar het oude monumentale pand (voormalig schoolgebouw) in De Steeg. Anno 2017 bestaat Loo Plan uit 7 personen.
Wat altijd voorop heeft gestaan, is de binding en betrokkenheid met de natuur en de leefomgeving.

Tijdens dit jubileumjaar gaan we als verjaardagscadeau op verschillende manieren mensen en organisaties benaderen als bedankje voor de samenwerking en het vertrouwen in de afgelopen 30 jaar.