> Workshop boomveiligheid in bos en natuur

De Vereniging van Bos- en Natuurterreineigenaren (VBNE) heeft samen met Loo Plan een landelijk praktijkadvies voor boomveiligheid in bos en natuurgebieden ontwikkeld. Een nieuwe en vooral praktische benadering met een juridische achtergrond, duidelijke visie en stappenplan. 

De workshop is een aanrader voor iedere uitvoerder, beheerder of beleidsmedewerker die met (het beheer en onderhoud van) bomen te maken heeft.

Onderwerpen die aan bod komen:

  • Het juridisch kader (verzorgd door mr. Jilles van Zinderen) met betrekking tot boomveiligheid en zorgplicht in bos en natuur.
  • Het opstellen van een boomveiligheidsplan aan de hand van praktijkvoorbeelden.
  • Het indelen van een gebied in risicocategorieën (verzorgd door de Bomenconsulent A. van Loon).
  • Tips en trucs voor een efficiënte en praktische uitvoering van boomveiligheidscontroles.

Voor donderdag 16 maart 2017 staat een workshop gepland in de regio Arnhem (landgoed Middachten). 

 

 De workshop bestaat uit een theorie- en praktijkdeel en zal één  dag  in beslag nemen.
 De kosten bedragen € 365,00 p.p. exclusief btw, inclusief  cursusmateriaal, koffie, thee en lunch.

 
 Er is plaats voor 15 deelnemers. Aanmelden kan door het  invullen van het inschrijfformulier. De definitieve doorgang  is afhankelijk van het aantal inschrijvingen. 

Contactpersoon: ing. Marko Sinke