BREEAM distributiecentrum Welkoop

Loo Plan leverde een bijdrage aan de BREEAM-certificering van het distributiecentrum van de winkelketen Welkoop in Apeldoorn. Het beoordeelde de duurzaamheid van het omvangrijke nieuwbouwproject op de onderdelen landgebruik en ecologie. Bent u onbekend met BREEAM? Dit is een veelgebruikte methode om het duurzaamheidsniveau van gebouwen te beoordelen en te certificeren. Het keurmerk is hot in (grote)
steden en bij bedrijven.

Voor Loo Plan is dit certificeringswerk relatief nieuw, vertelt ecoloog Robert Jan Stoffer, maar de ervaring en expertise is in huis. Ook zijn er veel raakvlakken met andere werkzaamheden waar we al jarenlang mee bezig zijn. “Het gaat onder andere om het compenseren van negatieve effecten op de aanwezige flora en fauna en het beschermen van de ecologische waarden in de omgeving. En het toepassen van maatregelen (als aanbrengen
van groen en faunavoorzieningen) die het duurzaam medegebruik van de bouwlocatie en omgeving voor relevante soorten stimuleert.”

Een greep uit de maatregelenlijst bij Welkoop: plaatsen van kasten voor vleermuizen, huismussen en insecten; inrichten van wadi’s; aanplanten van sleedoorns en andere inheemse vruchtdragende struiken. De struikzone is mede bedoeld als ecologische stapsteen voor de sleedoornpage, die in de omgeving leeft.

Alle maatregelen zijn met de klant afgestemd en in een natuurraportage opgenomen. Vast onderdeel van het BREEAM-NL keurmerk is de jaarlijkse monitoring naar het effect van de getroffen maatregelen. Volgens Stoffer is ook dit soort projecten bij Loo Plan in goede handen, vanwege de brede inhoudelijke ecologische expertise in combinatie met grote flexibiliteit.