Faunavoorzieningen Somerenseweg

Op de Somerenseweg, tussen Heeze en Someren, worden veel dieren doodgereden. Het Eindhovens Dagblad spreekt van een ‘dodenweg voor dieren’. Afgelopen jaar stierven door aanrijdingen met een auto zo’n tien reeën, diverse steenmarters, een wild zwijn, tenminste drie dassen en grote aantallen kleinere dieren. De oorzaak: de kilometerslange, kaarsrechte weg snijdt als het mes een natuurgebied doormidden.


Het Brabants Landschap, met terreinen aan weerszijden van de weg, heeft een plan om de weg veiliger te maken voor dier en automobilist. Binnenkort wordt het versleten wegdek opnieuw geasfalteerd. Een mooi moment om tegelijkertijd faunavoorzieningen aan te brengen vindt gemeente Someren, dat hiervoor van de provincie subsidie ontvangt. Het plan behelst het uitrasteren van twee kilometer weg, het aanbrengen van twee tunnels voor kleinwild (vos, das en kleinere marters) en een tunnel voor grootwild (ree). Loo Plan maakt het voor- en definitieve ontwerp en stelt bestektekeningen op. Het bestek wordt samen met Van Otterdijk Civiel Techniek uitgewerkt.

Marko Sinke: “Over de kleinwildtunnels is geen discussie: dat wordt een buis van 40 centimeter doorsnee. Veel discussie was er over de grootwildtunnel. Het idee was een koeientunneltje. Wij hebben eerst eens uitgezocht hoe klein een tunnel mag zijn waar reeën frequent gebruik van maken.” In de literatuur vonden we: 3,5 meter hoog en 5 meter breed. Flink groter dan in het plan was begroot, maar wel veel laagdrempeliger voor reeën..


De reeën vonden in Sinke een volhardende pleiter: “Besef wel dat nu dagelijks reeën oversteken. Straks is de gehele weg uitgerasterd en dus hun leefgebied nog verder versnippert. Als je wilt dat reeën meer dan incidenteel de weg passeren zal je meer dan het minimum moeten doen!” Daarop volgde een levendige discussie, die ging natuurlijk vooral over geld.”


Een lang verhaal kort: uiteindelijk is gekozen voor de grotere tunnel, die bijna het dubbele kost dan was begroot. Sinke: “Tijdens een veldbezoek met de gemeente bekeken we een knelpunt voor de heidekikker, net buiten het projectgebied. Jaarlijks zetten vrijwilligers hier bijna 1200 heide kikkers over. We stuitten er op een flinke duiker, half bedolven onder zand. Na wat aanpassingen was het prima geschikt als veilige passage onder de weg. Het resultaat is vier tunnels, terwijl er budget was voor drie. Dat vind ik nu leuk: optimaal benutten van kansen die zich voordoen.” De uitvoering is in najaar 2021.

Meer informatie?

Matthijs Alberts
specialist dataverwerking