Soortenmanagementplan Apeldoorn

Bij de sloop en renovatie van woningen zijn de dieren die hier wonen – zoals huismus, gierzwaluw en vleermuizen – vaak de dupe. Deze soorten worden door de Wet natuurbescherming beschermd. Gemeente Apeldoorn neemt de bescherming serieus en heeft daarom een soortenmanagementplan (SMP) ontwikkeld. Het SMP garandeert een toename van verblijfplaatsen voor deze soorten. En de woningeigenaren profiteren van de generieke gebiedsontheffing: het scheelt ze tijd, geld en veel rompslomp.


San Claesens-Isarin is namens Loo Plan vanaf de start bij SMP Apeldoorn betrokken. Ze heeft de leiding bij alle ecologische aspecten rondom de sloop- en renovatieprojecten van vooral woningcorporatie De Goede Woning en Gemeente Apeldoorn. Als een spin zit ze in het web: ze kent de soorten, de ins en outs van het SMP, maar ook de zorgen van de woningcorporatie, de gemeente en de aannemers op de steiger.

Wat de ecoloog als bijzondere kwaliteit van Loo Plan bij dit project beschouwt? “Dat we zoveel balletjes hooghouden. Vorig jaar hadden we zo’n 150 complexen lopen. Ik probeer alle stappen voor te zijn, zodat de klant goed geïnformeerd is – ook over risico’s. Zo wordt niemand verrast.”


De monitoring is net gestart. Claessens-Isarin vertrouwt erop dat de getallen zullen bewijzen datde biodiversiteit in de wijk wordt versterkt. Nu al ziet zij effect van de maatregelen. “Vooral bij huismussenkasten. Dan hoor ik enkele weken na het inbouwen van aannemers: San, ze zitten er nu al in!”

Meer informatie?

San Claessens-Isarin
sr projectleider ecologie